PRIVACY VERKLARING
Oane Kunst Deurenmontage

Artikel 1 — PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Oane Kunst Deurenmontage kan mogelijk persoonsgegevens over u verwerken, dit is mogelijk doordat u gebruik maakt van onze diensten en het bezoeken van onze website. Bij het invullen van het contactformulier verstrekt u zelf aan Oane Kunst Deurenmontage de desbetreffende gegevens.  Oane Kunst Deurenmontage kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
a. Uw voor- en achternaam
b. Uw adresgegevens
c. Uw telefoonnummer
d. Uw e-mailadres
e. Uw IP-adres

Artikel 2 — GRONDSLAG BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS
Oane Kunst Deurenmontage verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Oane Kunst Deurenmontage uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Artikel 3 — BEWAARTERMIJN
Oane Kunst Deurenmontage bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld of dat een wet- of regelgeving ons dat verplicht deze gegevens te bewaren. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Artikel 4— DELEN AAN DERDE PARTIJEN
Oane Kunst Deurenmontage verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 5— ANALYSE WEBSITEGEDRAG
Op de website van Oane Kunst Deurenmontage worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Oane Kunst Deurenmontage gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Artikel 6 — INZAGE, BEWERKING OF VERWIJDERING PERSOONSGEGEVENS
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering naar info@oanekunst.nl sturen. Oane Kunst Deurenmontage zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Artikel 7 — BEVEILIGING
Oane Kunst Deurenmontage neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Oane Kunst Deurenmontage maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Oane Kunst Deurenmontage verzamelde persoonsgegevens, dan kunt u via info@oanekunst.nl met ons contact opnemen of via www.oanekunst.nl, is een website van Oane Kunst Deurenmontage.

Artikel 8 — CONTACT
Vestigingsadres: It Mediel 8, 8628 EV Goenga
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 01062533
Telefoon: +31 6 53 39 68 99
E-mailadres: info@oanekunst.nl

Vragen en/of opmerkingen
Voor vragen en/of opmerking met betrekking tot de Privacy Verklaring kunt u contact opnemen met Oane Kunst Deurenmontage.

waaier